14 napos elállás

Kedves Megrendelőnk!

Köszönjük vásárlását. Reméljük, sok örömét leli a vásárolt növényekben, kiegészítőkben.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 14 napos elállással kapcsolatos jogairól, kötelezettségeiről.

14 naptári napos elállási jog ismertetése:

Ön az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat megrendelésétől és a szerződéstől, az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, ezért arra kérnénk, hogy a termék átvételét igazoló papírokat gondosan őrizze meg a későbbi félreértések elkerülése érdekében! A 14 naptári napos elállás alól kivételt jelentenek a szabadgyökeres, és a konténeres növények, mert a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja alapján romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében nem gyakorolhatja elállási jogát a fogyasztó. Elállási jogának gyakorlása esetén a Plantráció Kft. – Gyümölcstermők Webáruháza – köteles az Ön által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 8 napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön, azaz a vásárló viseli. A vásárlót ( Önt ) ezen felül egyéb költség nem terheli. Ezen kívül a Plantráció Kft. felelős a szállítás során keletkező károkért egészen addig, amíg a vásárló (Ön) a terméket át nem vette.

Amennyiben a Plantráció Kft. a Vevő részére nem küldi meg a törvényben előírt írásbeli megerősítést, úgy az utólag megküldött írásbeli megerősítés kézhezvételétől számított 14 naptári nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított egy évig gyakorolhatja az elállás jogát.

Írásban történő elállás esetén a vevőnek elegendő az elállási nyilatkozatát, igazolható módon, 14 naptári napon belül feladni, mely feladásnak a költsége a vevőt terheli, ami után a visszavásárlási garancia a fentebb leírtak alapján érvényesíthető.

Vásárlási szándékától – indoklás és egyéb költség, kötelezettség nélkül – rendelése feldolgozási folyamata során is elállhat. Amennyiben a termék szállításra át lett adva a kiszállítónak, a Plantráció Kft. részéről a feldolgozás megtörtént, melyről minden esetben email értesítőt kap. Az értesítő email kiküldésének időpontjától az alább olvasható módok egyikével gyakorolhatja elállási szándékát! Segítségért forduljon vevőszolgálatunkhoz.*

Elállási jogát mikor nem gyakorolhatja:

Eltérő megállapodása hiányában Ön nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben olyan terméket vásárolt amely az Ön “fogyasztó” személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön a “fogyasztó” utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó! A 14 naptári napos elállás alól kivételt jelentenek a szabadgyökeres, és a konténeres növények, mert a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja alapján romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében nem gyakorolhatja elállási jogát a fogyasztó. A kormányrendeletben foglaltaktól, adott esetben csak a Vevő javára térhetünk el.

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, telefonon, elektronikus levélben, illetve személyesen!

Vevőszolgálat:

Elektronikus levélcímünk: webshop@kerteszetszolnok.eu
Postai címünk: Plantráció Kft. 5000 Szolnok, Sarló utca 29.
Telefonszámunk: +36-70/455-53-16

Postai úton, írásban történő jelzés: A Plantráció Kft. 5000 Szolnok, Sarló utca 29. címre küldött elállási nyilatkozatát a postára adás időpontjától vesszük figyelembe. A levélnek tartalmaznia kell az ön rendelése folyamán megadott nevét, illetve az átvétel időpontját igazoló dokumentum fénymásolatát, továbbá a teljes összeg visszafizetésének módját! “utalás, postai csekk”. Ajánljuk az alábbi adatok feltüntetését is, melytől természetesen az ön döntése alapján eltérhet. (Telefonszám, pontos cím, rendelésének azonosítója, bankszámla szám – melyre a visszautalást kéri ) Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel elállási szándékát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Telefonon történő jelzés: A +36-56/374-384, vagy a +36-70/455-53-16 telefonszámon történő elállási szándékát a telefonon történő jelzés időpontjától számoljuk. Telefonos jelzése során kérjük jelezze munkatársunk felé elállási szándékát, illetve kérjen visszahívást az adatok egyeztetése végett. Erre azért van szükség, mert az üzletben lévő munkatársak nem mindig tudnak önnek egyértelmű választ adni az elálláshoz szükséges adatokról! Amennyiben megadja elérhetőségét, a lehetőségeinkhez képest minél hamarabb felveszi önnel a kapcsolatot az adott szakkollégánk! Persze Ön ettől eltérhet, és az adott kollégának is jelezheti elállási szándékát az alábbi adatok megadásával: Az Ön neve, rendelésének azonosítója, utalásos visszafizetés esetén a bankszámla száma, postai visszafizetés esetén a pontos címe. Ugyanakkor postai úton el kell juttatnia címünkre a termék átvételének időpontját igazoló dokumentum másolatát, melyet megtehet elektronikus levélben küldött mellékletként is!

Elektronikus levélben történő jelzés: Elállási szándékát az webshop@kerteszetszolnok.eu email címünkre küldheti, melyet a beérkezés időpontjától vesszünk figyelembe! Az elektronikus levél amennyiben lehet tartalmazza az Ön nevét, a rendelésének azonosítóját, a termék átvételének időpontját igazoló dokumentum másolatát mellékletként, illetve a teljes összeg visszafizetésének módját! “utalás, postai csekk” Utalás esetén az ön bankszámla számát! Postai csekk esetén a pontos címét!

Személyes elállási szándék jelzése: Személyes elállási szándékát a Plantráció Kft. 5000 Szolnok, Thököly út 80. alatt található Kedvenc kert és kerti tó centrumban is érvényesítheti. Kérjük nyitvatartási időben a vásárolt termékkel, illetve az átvétel időpontját igazoló dokumentummal fáradjon be üzletünkbe, ahol kollégáink az adatok egyeztetése után Önnek készpénzben visszafizetik a teljes összeget!

Termék visszajuttatása:

A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével vagy személyesen juttassa vissza a cégünk telephelyére. Plantráció Kft. – Kedvenc kert és kerti tó centrum 5000 Szolnok, Thököly út 80. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót (Önt) terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! A visszaszolgáltatás pontos költségeit sajnos nem áll módunkban megadni, hisz ez függ az Ön által igénybe vett szolgáltatótól, a termék terjedelmétől, és annak súlyától is! Általánosságban azonban elmondható, hogy a visszaszállítás költsége átlagosan 1000 – 3000 forint között alakul!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Visszafizetés:

A termék visszaérkezését követő 8 naptári napon belül a Gyümölcstermők Webáruháza üzemeltetője, a Plantráció Kft. a Vásárló által megadott bankszámla számra, vagy postai címére visszatéríti a termék teljes, szállítási költséget is bele foglaló összegét. Személyes elállás esetén az üzletben, készpénzben történik a visszafizetés!