Symbivit biztonsági adatlap

ANYAG BIZTONSÁGI ADATLAP
1. Vegyipari termék és cégazonosító

Termék neve: SYMBIVIT
Gyártó: Symbiom, s.r.o.
Sázava 170
56301 Lanškroun
Csehország
Európa

Telefon/fax: +420 465 320 640
Mobil: +420 777 765 332
Email: symbiom@symbiom.cz
Honlap: www.symbiom.cz
Kapcsolattartó: Peter Kotyza

2. Termék Vegyipari Típusa és Leírása

Szervetlen hordozó összetevők klinoptilolit agyag (zeolit) 390 g/kg (zöld részecskék), égetett agyag 503 g/kg (barna részecskék) és bioaktív összetevők (6 fajta természetben előforduló mycorrhiza gomba tenyésztett gyökér-, spóra- és mycelium-töredékei ). Továbbá tartalmaz nem élelmi növényi összetevőket (a termék 10%-a erejéig) szapropél (sötét színű üledékes iszapfajta ami főleg planktonikus szerves anyagokban gazdag), apatit, humátok, tengeri moszat kivonat, keratin, chitin, patentkáli, dolomit, nagy molekula súlyú szuperabszorbens polimer műagyag.

3. Veszélyek
A kiömlött anyag ha nedvességet kap veszélyes, csúszós felületet eredményez.

4. Egészségügyi kockázatok

Szervezetbe jutás módja(i) Belélegzés, Bőrön át, Lenyeléssel, Szembe jutva.

A por túlzott belélegzése légszomjat és a légzési funkciók rosszabbodását okozhatja. Akkut penész-, vagy más gombaallergiával rendelkező személyek asztmarohamot kaphatnak, mely zihálással, esetleg (ritkán) légzési nehézséggel járhat, vagy tipikus szénanátha tüneteket okozhat. Amennyiben az anyag szembe kerül, vagy nyílt sebbel érintkezik, akkor irritációt és/vagy fertőzést okozhat.
Karcinogén hatás Nincs.

5. Eljárás veszélyhelyzetiben, elsősegélynyújtás

Belélegzés Légzési problémák esetén távolítsuk el a sérültet az anyaggal való érintkezés helyszínéről és kérjünk orvosi segítséget. Amennyiben zihálás vagy légzési nehézség lép fel, vigyük a sérültet friss levegőre.
Bőrre kerülés esetén Mossuk le az érintett bőrfelületet szappanos vízzel. Ha az anyag nyílt sebbel érintkezett, akkor használjunk fertőtlenítő szert is. Vizsgáljuk át a bőrfelszínt, hogy találunk-e fertőzést!
Szembe kerülés esetén Öblítsük át az érintett szemet bő vízzel több percen keresztül, de ne dörzsöljük. Kérjük orvos segítségét a szemcsés szennyeződés eltávolításához, melyeket az átöblítés nem távolított el. Vizsgáljuk át a szemet, hogy találunk-e allergia reakciókat vagy szemfertőzést!
Lenyelés esetén Amennyiben az anyagot valaki lenyeli, itassunk vele vizet, hánytassuk és hívjunk orvosi segítséget.
6. Tűzoltási Eljárások

Tűzoltó anyagok Víz, hab, száraz por.
Elkerülendő tűzoltó anyagok Nincs ilyen.
Elővigyázatosság A kiömlött és nedvességet kapó anyag veszélyes, csúszós felületet eredményez.
Speciális tűzoltási eljárások Légzésvédelem a por és füst belélegzésének megakadályozására.
7. A termék kezelése és tárolása
A termék kezelése: A termék nem toxikus, de az általános higiénés szabályokat be kell tartani a termék kezelése során. Kerülje el por belélegzését. Ne keverje fel a port. Csak megfelelő szellőzés mellett kezelje az anyagot. Amennyiben a kiömlött anyag nedvességet kap, a padló csúszóssá válik. Kerülje el a savakat és az extrém magas hőmérsékletet, mivel ezek megölik a gomba spórákat. Az anyaggal való érintkezés után mossunk kezet, valamint étkezés, ivás vagy cigarettázást megelőzően.
Tárolás: Tárolja hűvös, száraz helyen, 20 °C alatti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva.
8. Személyek védelme

Légzőszervek védelme Zárt terekben légző (por)maszkot és védőszemüveget viseljünk, különösen akkor, ha a por koncentráció meghaladja a 10 mg/m3-t!
Kézvédelem Nem szükséges, de egyedi igény szerint gumikesztyű viselhető!
Szemvédelem Védőszemüveg viselése ajánlott.
Bőr és testfelület védelme Nincs szükség speciális védőruházatra.
Higiénés szabályok Az anyaggal való érintkezés után mossunk kezet, valamint étkezés, ivás vagy cigarettázást megelőzően.

9. Fizikai és kémiai jellemzők

Megjelenési forma Granulátum.
Szín Barnás zöld.
Illat Földhöz hasonló illatú.
pH hatás Semleges.
Olvadáspont (°C) Nem vonatkozik.
Gáznyomás (Hg mm) Nem vonatkozik.
Ömlesztett áru sűrűsége 0,75-0,8.
Vízben oldhatóság A legtöbb összetevő oldható.
Megjelenés Vízzel érintkezve az anyag megduzzad.

10. Stabilitás és elegyképződés

Stabilitás Vegyileg stabil.
Elkerülendő körülmények Kerüljük el a robbanékony por koncentrációs szintet.
Elkerülendő anyagok Nincs ilyen ismert anyag.
Veszélyes lebomlás Elégetés esetén CO, CO2 és SO2 kerül a légtérbe.
Veszélyes polimerizáció Nem következik be.

11. Ökológiai információk

Öko-toxikusság Normál felhasználás mellet nem valószínű környezeti kár bekövetkezése.
Ellenállóság/lebomlás Több év alatt részben biológiailag lebomlik, nem keletkeznek toxikus maradványok. A szervetlen hordozó részecskék az oldatban/földben maradnak.

12. Hulladékkezelési kérdések

Hulladékkezelési eljárás A felesleges anyagot normál felhasználással a törvényi előírások megtartása mellett fel lehet használni.

13. Szállításra vonatkozó információ

Szállítása nem veszélyes.
Kibocsátva: 2009 április 21.
Legutolsó frissítés: 2010 november 10.