Munkahely teremtés a Plantráció Kft-nél pályakezdő fiatalok számára – GINOP-5.2.4-16-2017-02666

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási
rendszeréhez a Plantráció Kft. által benyújtott „Munkahely teremtés a Plantráció Kft-nél pályakezdő fiatalok számára”
című, GINOP-5.2.4-16-2017-02666 jelű támogatási kérelmet a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító
Hatóságának vezetője 9 923 141 Ft azaz kilencmillió-kilencszázhuszonháromezer-száznegyvenegy
Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt indokoltsága

A vállalkozás lépésről lépésre fejleszti a kertészeti áruda telephelyét és humánerőforrását. Ennek része ez a projekt is. A folyamatosan növekvő kereslet elengedhetetlenné teszi a további szervezeti és munkaerő fejlesztést. A megnövekedett feladatokhoz át kell szervezni a munkaköröket, újakat kell kialakítani. A kertészeti áruda hatékony üzemeltetéséhez minden poszton megfelelő szakértelemmel és eszközökkel rendelkező munkatársakra van szükség, többek között kertészeti és kereskedelmi-eladói ismeretekkel is rendelkező eladókra az értékesítéshez, tanácsadáshoz; kertészeti-faiskolai, mezőgazdasági ismeretekkel rendelkező kertészeti munkatársakra a növények gondozásához; és modern IKT és irodai ismeretekkel rendelkező precíz adminisztratív dolgozóra az ügyviteli feladatokhoz.
A vállalkozás foglalkoztatási igénye teljesen összhangban van a pályázati felhívás elsődleges céljával. Lehetőséget adni 3 fő, 25 év alatti, agilis, szakmailag felkészült fiatal álláskeresőnek, akik a pályázati felhívás feltétel rendszerének (3.4.1.1 műszaki és szakmai elvárások) is maradéktalanul megfelelnek, hogy iskolai tanulmányait befejezve, megszerzett szakképesítését hasznosíthassa, és mielőbb integrálódjon a munka világába.

Az eszköz beszerzések és a munkaállomások kialakítása

MT709 típusú irodakonténer beszerzése lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy kulturált, motiváló körülményeket teremtsen munkatársai számára, és a feladatköröknek megfelelően szeparáltabb munkavégzést biztosítson. Az új konténerben kapna helyet az üzletvezető (aki a gyakornokok mentora is), és 2 fő gyakornok, azaz 1 fő kertészeti gazdabolti eladó és 1 fő adminisztrátor munkaállomása, valamint a tárgyaló asztal a négy székkel, amely a mentor és a gyakornokok munkamegbeszéléseit, feladat egyeztetéséit szolgálja, továbbá a napi csapatmunkák szervezéséhez és tárgyalások lebonyolításához szükséges. A meglévő régi irodakonténerben maradna a pénztárgépes értékesítés és a kiegészítő termékek tárolása, valamint bővíthetővé válnak a meglévő öltöző helyiségek, a megnövekedett munkavállalói létszámnak megfelelően, amelyet önerőből kíván a vállalkozás fejleszteni.

A komplett 7 zónás öntözőrendszer, amit a vállalkozás előzetesen már megtervezett, kifejezetten a telephely adottságaira és az elhelyezkedő ágyásokra méretezve, lehetővé teszi a növényfaj specifikus öntözést, és tápoldatozást. Ez által hosszabb ideig megőrizhető a növények minősége, dekorativitása, így hosszabb ideig válnak értékesíthetővé, ami a vállalkozás jövedelmezőségét javítja. Ilyen mennyiségű élőnövény készlettel rendelkező kertészetnek létfontosságú a professzionális öntözőrendszer kialakítása és annak szakszerű működtetése. A jelenlegi kisegítő alkalmazott nem szakképzett. A locsolótömlős öntözési forma nem hatékony, valamint nem biztosítja a növények igényeinek megfelelő öntözést és tápoldatozást. A vállalkozás úgy ítéli meg, hogy a gyakornoki program lehetővé teszi többek között ezt a műszaki fejlesztést is, valamint 1 fő szakképzett faiskolai munkás alkalmazását.

Az 1 fő faiskolai munkás munkaköréből adódóan szabadtéri munkát fog végezni. Ellátja a növény készlet minőségének megóvásához kapcsolódó gondozási, ápolási feladatokat és segíti az értékesítéshez, áruforgalomhoz kötődő tevékenységeket. Így többek között részt vesz az áruk kirakodásában, az eladótérben történő elhelyezésében, gondoskodik az áruk megfelelő tárolásáról, kezeléséről és a minőség megóvásáról, a dísznövények, gyümölcstermő növények -a szakma szabályainak megfelelő- elhelyezéséről az eladótérben. Gondoskodik a növények igényeinek megfelelő öntözéséről, tápanyagpótlásáról, metszéséről, elvégzi az évszaknak megfelelő gondozási munkálatokat, részt vesz a selejtezésre kerülő növények kiválasztásában, komposztálással való újrahasznosításában. Készíti, kezeli, kijuttatja a kertészeti hulladékokból keletkező komposztot, üzemelteti az öntöző berendezést, komposztaprítót, a vásárlók kérésére elvégzi a megvásárolt növények ültetés előtti metszését, rendben tartja, takarítja a külső és belső eladóteret. Ezen feladatok ellátásához szükségesek az alábbi eszközök:

  • a gondozáshoz szükséges kézi szerszámokon (ágvágó, metszőolló, fűrész, lombseprű) túl a görgős növényasztal, ami a növények szakszerű elhelyezését biztosítja, és a dönthető cc kocsi (görgős növénytároló polc), valamint a kézi kocsi, ami a növények telephelyen való mozgatását segíti;
  • ágaprító, és komposzttároló, ami a gondozás során keletkező növényi hulladék újra hasznosítását, a növény készlet tápanyag pótlását szolgálja, ezzel szem előtt tartva a környezeti fenntarthatóságot és a költségtakarékosságot is;
  • a munkaruha, védőruha, ami céges logóval is ellátott, egyrészt szükséges az egységes céges megjelenéshez, ami bizalomkeltő az üzlet iránt, illetve segíti a vásárló tájékozódását, másrészt a védőruha a szabadtéri biztonságos munkavégzést szolgálja, és biztosítja az extrém időjárási körülményekhez való alkalmazkodást.

Az 1 fő kertészeti gazdabolti eladó gyakornok munkaköréből adódóan íróasztali és szabadtéri munkát is fog végezni. Kiszolgálja az online és offline vásárlókat, valamint ellátja az egyéb áruforgalomhoz, árukészlethez, külső és belső eladótér rendben tartásához kapcsolódó feladatokat. Így többek között részt vesz az áruk kirakodásában, az eladótérben történő elhelyezésében, felettese utasításának megfelelően megállapítja az egyes áruk árait, elvégzi a beárazás folyamatát. Megszerkeszti és kinyomtatja a vonalkódos faiskolai cimkéket, résztvesz a leltározási, selejtezési munkafolyamatokban, vonalkódolvasó segítségével rögzíti, feltölti az adatokat a készletkezelő programba. Kiszolgálja a vásárlókat, felméri igényeiket, tanácsot ad, részt vesz az igényeknek megfelelő áruk eladásában, a számlázásban. Ezen feladatok ellátásához szükségesek az alábbi eszközök:

  • a görgős növényasztal, és a dönthető cc kocsi (görgős növénytároló polc) az eladó „munkaállomásaként” a kertészeti szezonnak megfelelő növény aktualitások szakszerű és vevőcsalogató elhelyezésére szolgál, valamint a kézi kocsi, amivel az eladó a növényeket kiviszi a vásárlók autójához a parkolóba;
  • a munkaruha, védőruha, ami céges logóval is ellátott, egyrészt szükséges az egységes céges megjelenéshez, ami bizalomkeltő az üzlet iránt, illetve segíti a vásárló tájékozódását, másrészt a védőruha a szabadtéri biztonságos munkavégzést szolgálja, és biztosítja az extrém időjárási körülményekhez való alkalmazkodást.
  • az irodakontérben kialakításra kerülő munkaállomáshoz szükséges az eladó gyakornok számára íróasztal és irodaszék, valamint irattároló eszközök, és a faiskolai címkenyomtató, amihez kapcsolódik a beszerzendő speciális faiskolai címketervező szoftver is, illetve az áru bevételezéséhez és értékesítéséhez szükséges a vezeték nélküli vonalkódolvasó;

Az 1 fő adminisztrátor gyakornok munkaköréből adódóan íróasztali és szabadtéri munkát is fog végezni. Ellátja az üzlet működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat és támogatja az üzletvezető munkáját. Igy többek között vezeti az üzlettel, munkavállalókkal kapcsolatos nyilvántartásokat, munkarendet, jelenléti íveket, bonyolítja a postai és elektronikus levelezést, kimutatásokat, riportokat készít. Részt vesz az árurendelésben, a beérkező áru mennyiségi, minőségi átvételében, a készletnyilvántartás, leltárazás, selejtezés adminisztratív teendőit ellátja. A beérkező árut számla/ szállító levél alapján bevételezi a készletkezelő programba, részt vesz az üzlet marketing tevékenységeinek koordinálásában. Ezen feladatok ellátásához szükségesek az alábbi eszközök.

  • az irodakonténerben kialakításra kerülő munkaállomáshoz szükséges az adminisztrátor gyakornok számára íróasztal és irodaszék, valamint irattároló és irodaszer tároló eszközök, nyomtató, csuklótámaszos egérpad, illetve a vezetékes vonalkódolvasó;
  • a munkaruha, védőruha, ami céges logóval is ellátott, egyrészt szükséges az egységes céges megjelenéshez, ami bizalomkeltő az üzlet iránt, illetve segíti a vásárló tájékozódását, másrészt a védőruha a szabadtéri biztonságos munkavégzést szolgálja, és biztosítja az extrém időjárási körülményekhez való alkalmazkodást.